Algemene voorwaarden

Je maakt een afspraak … Je vraagt ons om tijd vrij te houden, tijd die iemand anders niet kan innemen…

Daarom:

Een gemaakte afspraak wordt beschouwd als bindend en dient te worden nagekomen. Indien u niet in staat bent om aanwezig te zijn, verzoeken wij u vriendelijk om uw afspraak minstens 48 uur van tevoren te annuleren.

Voorschotten worden onder geen enkele omstandigheid terugbetaald, maar blijven een jaar geldig voor de boeking van een nieuwe afspraak, mits de annulering minstens 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak plaatsvindt.

Bij annuleringen die te laat worden doorgegeven, zullen wij de gereserveerde tijd in onze agenda in rekening te brengen tijdens uw volgende afspraak.

Indien u niet op uw afspraak verschijnt zonder voorafgaande kennisgeving, dient het volledige bedrag te worden betaald indien u een nieuwe afspraak wenst te maken.

In het geval van een niet nagekomen afspraak of een te late annulering (minder dan 48 uur van tevoren), vervalt het voorschot.

Klanten die herhaaldelijk afspraken niet nakomen, krijgen pas een nieuwe afspraak bij Wengé nadat de behandeling vooraf is betaald.

Wij verzoeken u vriendelijk om het afgesproken tijdstip te respecteren en op tijd te arriveren. Bij vertraging wordt de verloren tijd van de behandeling afgetrokken. Na een vertraging van 15 minuten is het niet langer mogelijk om de afspraak voort te zetten, waardoor het voorschot komt te vervallen en een nieuwe afspraak moet worden ingepland.

Het salon behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te vragen aan de klant indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de klant naar het salon zijn gebracht.

Wij danken u voor uw begrip van onze voorwaarden.

Tel 03 216 02 22 en vraag naar Nadia of mail naar: nadia@wenge.be